آگهی های ویژه بازار بزرگآگهی های عمومی بازار بزرگ


.: مراحل ثبت آگهی در بازار بزرگ :.


ads list

گام اول - ثبت نام

در مرحله اول نیاز به معرفی خود دارید تا در بازار بزرگ هویت بازاری خود را به نمایش بگذارید که بتوانید از طریق آن آگهی های خود را مدیریت کنید

ads list

گام دوم - درج آگهی

در این مرحله شما باید محصول فیزیکی یا مجازی و یا حتی معرفی یک کسب و کار را در قالب یک آگهی همراه با متن مناسب و درخور کار و موضوعیت آگهی خود انتخاب نموده و فرایند ثبت را دنبال کنید

ads list

گام سوم - دریافت تاییدیه آگهی

در این مرحله شما در حال صرف چای هستید و ما با بررسی آگهی شما ، مهر تاییدیه بازار بزرگ را بر آگهی شما زده و آنرا در اختیار عموم قرار خواهیم داد و زین پس شما میتوانید در پنل مدیریت خود آنرا ویرایش نمایید و از فروش خود لذت ببرید .