تدریس تخصصی و اختصاصی پیانو+کیبورد+ترفندهای آهنگسازی

تدریس تخصصی و اختصاصی پیانو+کیبورد+ترفندهای آهنگسازی
درباره این آگهی بیشتر بخوانید :

****برای اولین بار در ایران:آشنایی با سیستم بی نظیر و پرکاربرد مبادله مقامی بین مدهای مینور و ماژور (Modal Interchange) و کاربرد آکوردهای عاریه ای یا قرض گرفته شده(Borrowed Chords) در این سیستم-کاربرد دومینانت های فرعی(Secondary Dominants) به عنوان هارمونی کروماتیک(Chromatic Harmony)****


آموزش خصوصی، تخصصی و اختصاصی پیانو و کیبورد در سبک های پاپ،رمانتیک و جز(Pop,Romantic and Jazz)
توسط بهترین مدرس و استاد پیانو و کیبورد در اهواز و خوزستان


-آموزش دقیق و کامل هارمونی و آکوردشناسی(Harmony & e-chordology)


- ملودی نوازی(melody)


-آموزش فاصله شناسی و اجرای فواصل در پیانو( Musical Interval and playing in the Piano&Keybord)


-گام شناسی،گام نوازی و واریاسیون شناسی در گامها(Scales,Scalewise & Variations on the scales)،معرفی و آشنایی با گام های پنتاتونیک(Pentatonic scale) و بلوز(Blues scale)


-مایه شناسی، درجات مایه و درک سیکل پنجم ها(Tonality or key, Key signatures & circle of fifths)


-آشنایی با گام ها و تنالیته های نسبی(relative scales & keys) و موازی(parallel scales & keys)


-مقام شناسی(Modality) و ترکیب مقامها(Mixed-modes) در پیانو


- نت شناسی و نت خوانی


-همگام سازی آکورد و ملودی در پروسه پیانو و کیبورد


-مٌدگردی مقدماتی و نقش آکوردهای واسطه(Modulation & Pivot chords)


-آموزش فول ورژن گام شناسی و فرمول تشکیل و ساخت انواع گامها(Scales & Formulation-full version


-****آموزش فول ورژن واریاسیون شناسی در گام و آکورد(Variations on the Chords and Scale)****


-***تئوری گام-آکورد(Chord-Scale Theory)***


-آموزش فول ورژن هارمونی و آکوردشناسی(Harmony & chordology-full version) و نحوه آکوردسازی انواع

آکوردهای تریاد و کوادریاد در انواع گامها(Making-chord principles on the Scales)


-قواعد و نحوه وصل آکوردها، توالی آکوردی(Chord progression) و کادانس ها(Cadences) در گامهای مینور و ماژور و واریاسیون های آنها(Theoretical,Harmonic,Melodic minor & Major scale)-گام پنتاتونیک(pentatonic scale) و گام بلوز(blues scale)


-آشنا ساختن کامل هنرجو با انواع آکوردهای:
دو صدایی(Power chords)؛
سه صدایی(Triad chords)؛
چهارصدایی(Quadriad chords؛
پنج صدایی(Quintuple Chords)؛
آکوردهای ترکیبی(Compound chords) و واریاسیون(تغییرات) در آکوردها(Altered chords)-ساخت و نحوه تشکیل آنها و کاربرد آنها در موزیک های(Music Styles) متفاوت:
Popular،Jazz،The blues،Country،Soul،Romance،Rock&roll و...


Triads:minor triads-Major triads-augmented triads-diminished triads-diminished Major triads(b5 chords)-suspended chords *no triad theoreticly


Quadriads:seventh chords-(add9th)ninth or second(add2) chords-sixth chords-diminished seventh chords-Half diminished seventh chords-7th Flat five Major chords-7th suspended chords-add2 seventh chords-add9 suspended chords & etc


Quintuple chords:Ninth chords-7/9 chords-6/9 chords-6/7 chords and etc


- نت نویسی وآکوردیابی دقیق انواع آهنگهای شرقی و غربی درخواستی از طرف هنرجو جهت تمارین عملی

-ارائه انواع تکنیک های متعدد انگشت گذاری(Fingering Locations,Crossing overs and Pass unders) دست چپ(L.H) و راست(R.H) ، جهش ها و مستقل سازی انگشتان(Isolating and Exercising Fingers & Jumping)جهت تعادل سازی دودست و ذهن و تقویت پنج انگشت (Five Fingers:Left hand&Right hand)


-آموزش تکنیک های تزیینی و نت های زینت(Grace notes) در پیانو(trill,glissando,tremolo,...)


-آشنایی،اجرا و قدرت آرتیکولاسیون(Articulation:Staccato,Tenuto and Accent)


- آموزش تحریر و ویبراسیون صدا و همچنین کوک کردن صدای خواننده با گام آهنگ


آموزش هارمونی و تئوری پاپ و جز( Harmony and Theory:POPular and Jazz styles)
توسط استاد و مدرس پیانو و کیبورد در خوزستان و اهواز


آموزش ابزارهای موسیقایی(Musical Tools):
1-ملودی(melody)؛
2-ریتم(rhythm)؛
3-فواصل(musical intervals)؛
4-گام ها(scales)؛
5-هارمونی و آکوردشناسی(Harmony & chordology).


-شناسایی فواصل و کاربرد آنها در آهنگسازی


-اصول ساخت ملودی بر روی پیانو و ملودی وکال(vocal melody) از طریق شناخت شکل نت ها و فواصل موسیقایی(musical intervals)؛


– آهنگسازی در ریتم ها و کسرمیزان های ( Time signature ) آشنا و متداول:
Common time:4/4
Waltz time:3/4
March time:2/4
Compound time:6/8


-آهنگسازی توسط گام های متداول(the traditional Scales):
1-ماژور و واریاسیون های آن(Major scale & Variations in the Major melody and harmony)؛
2-مینور و واریاسیون های آن(minor scale & Variations in the minor harmony and melody)؛
3- گام پنتاتونیک(pentatonic scale)؛
4- گام محبوب من بلوز(blues scale: my favorite scale)؛
5-گام کاسته(diminished scale)-هارمونی و اصول ساخت انواع آکوردهای:
-دو صدایی(Power chords)،
-سه صدایی(Triad chords) ،
چهارصدایی(Quadriad chords) ،
-پنج صدایی(Quintuplet chords) و
توسط فواصل و هارمونیزه کردن ملودی توسط آنها(Harmonization)


-آشنایی،اجرا و کاربرد پلی آکوردها(Poly chords with both hands)


-کاربرد تریادهای پایدار(consonant) ماژور و مینور(Major & minor perfect Chords)؛


-کاربرد تریادهای ناپایدار(dissonant) کاسته(diminished triads) و افزوده(augmented triads) و نحوه وصل هارمونی آنها به تریادهای پایدار ماژور و مینور در آهنگسازی(connecting harmony of dissonant triads to consonant triads)


- انواع تعلیق(Suspension) و کاربرد آکوردهای محبوب معلق(suspended chords) در سیستم مذکور؛


-کاربرد آکوردهای کوادریاد هفتم(seventh chords) در آهنگسازی بویژه در گام بلوز و پنتاتونیک؛


-واریاسیون شناسی در اقسام آکوردهای کوادریاد( 4صدایی) ششم و هفتم(Sixth and seventh chords) و کاربرد آنها در آهنگسازی درسبک موسیقی جز و بلوز( Variations on the Jazz chord Progressions)


-کاربرد آکوردهای کوادریاد ششم و نهم در آهنگسازی(Sixth chords & Add- ninth Chords)؛


-کاربرد آکوردهای کوادریاد هفتم کاسته(Diminished seventh Chords) و هفتم نیمه کاسته(Semi-diminished seventh chords) درهارمونی عبوری نت های ملودی(Passing Harmony)؛


-کاربرد آکوردهای کروماتیک در سیستم دیاتونیکی گام ها(chromatic chords)


و کاربرد بسیاری از آکوردهای استاندارد(Standard chords) و غیر استاندارد(Non-standard chords).


-مدولاسیون پیشرفته(Modulation) و کاربرد آکوردهای واسطه(Pivot Chords)


@توجه:ریفرنس اصلی آموزش کتاب Piano for Dummies-3rd edirion 2014 by Adam Perlmutter کتاب هارمونی و تئوری(Harmony and Theory by Keith Wyatt & Carl Schroeder)،کتاب Music Theory for Dummies 3rd edition by Michael Pilhofer & Holly Day ،کتاب Music Composition for Dummies by Scott Jarrett & Holly Dayو عملی کتابPiano Exercises for Dummies 2008 by David Pearl و کتاب تمرین تقویت 5 انگشت L.H و R.H تالیف Aloys schmitt می باشد.@


instagram:ehsanhajizadeh1998


با 26 سال سابقه نوازندگی پیانو و کیبورد-احسان حاجی زاده


سوابق،مهارتها و رزومه کاری:


-اصول علمی و پژوهشی هارمونی و تئوری به صورت خود جوش و تحقیقاتی و مطالعات پیوسته
-5 سال سابقه مترجمی متون انگلیسی و لاتین و برگردان آن به دلیل علاقه زیاد به زبان انگلیسی به صورت خودجوش و مطالعات زیاد و پیوسته
-3 سال سابقه تدریس دروس مدرسه و دانشگاه
-2 سال سابقه تدریس پیانو و کیبورد
-26 سال سابقه نوازندگی پیانو و کیبورد
-نوازندگی کیبورد از 4 سالگی به صورت بداهه نوازی و از سن 10 سالگی به صورت نت و ضربآهنگ
-نوازندگی پیانو از 7 سالگی به دلیل علاقه وافر به سازهای کلاویه ای
-فارغ التحصیل مهندسی پلیمر از دانشگاه ماهشهر
-آشنایی با سه صنعت(صنایع پلیمر) پرکاربرد مهندسی پلاستیک،الاستومر و کامپوزیت به صورت علمی و پژوهشی
-تحقیقات پیوسته راجع به بررسی انتقال جرم در سیستم های پلیمری و نانوکامپوزیتهای با ماتریس پلیمری
-تسلط کامل بر فیلد تخصصی نرم افزار رایانه


Bio,Resume,Case history and Skills


lecturer of high-school,University and college courses,experience:
3 years

teacher of music, piano and keyboard,experience:
2 years

Scientific principles of harmony and theory for the spontaneous and continuous research and studies

5 years experience in translating texts in English and Latin and translated it into English because of high interest to be spontaneous and numerous studies

piano and keyboard Player,experience:26 years


Playing Keyboard from 4 years old to improvisation method and from the age of 10 for music sheet(staff,clef, rhythm and etc.)

Playing Piano from age 7 because of great interest to keyed music instruments

Polymer engineering graduate from the University of Mahshahr

Conversance to full-used three industries: engineering plastic, composites technonology, Elastic engineering: scientific and research

Continuous research on the mass transfer in the polymeric nanocomposites with polymeric matrix

Complete mastery on the specialized computer software field

اطلاعات آگهی

  • ثبت کننده : احسان حاجی زاده/پنتاتونیک
  • آدرس : اهواز-زیتون کارمندی-خ حجت-بین زیتون و زیبا-مجتمع گلها-پ77
  • استان : خوزستان
  • تلفن : 09167654800
  • ایمیل : koopayeh.ehsan1991@gmail.com
  • قیمت : 50000
  • تعداد بازدید : 295

نظر شما در مورد این آگهی چیست ؟

برای ثبت نظر میبایست در ورسایت ثبت نام کنید و یا وارد حساب کاربری خود شوید .