نرم افزار خزانه داری شیز

درباره این آگهی بیشتر بخوانید :

بسیاری از اجزای مهم سیستم مدیریت مخارج عمومی، به‌وسیله خزانه‌داری تحت پوشش و حمایت قرار می‌گیرد. وظایف حیاتی خزانه‌داری، تخصیص و انتقال وجوه نقد در راستای بودجه سالانه، برنامه‌ریزی (طرح‌ریزی) مالی، کنترل فرایندهای مصرف بودجه، مدیریت جریانهای نقدی اعم از وجه نقد، چک و اسناد و حواله های تضمینی، مدیریت داراییهای مالی و بدهیها، حسابداری و حسابرسی داخلی نحوه اجرای بودجه می‌باشد. زمانی مدیریت مخارج عمومی به ‌شکل کارا محقق خواهد شد که سیستم قدرتمندی وجود داشته باشد تا از این طریق وظایف (کارکردهای) مورد نظر را مورد حمایت قرار دهد. سیستم خزانه داری نرم افزار شیز به طور تخصصی اقدام به شناخت این نیازها و برطرف کردن آنها نموده است. لذا در این پروپوزال به ارائه توضیحاتی در مورد سیستم خزانه داری نرم افزار شیز می پردازیم. دریافت: • ثبت اسناد دریافتنی با امکان راس گیری، ویرایش و جستجو • امکان مشاهده سند حسابداری صادر شده برای هر سند • قابلیت حذف و ابطال اسناد صادر شده برای کاربرانی که دارای دسترسی می باشند. • امکان ثبت مشخصات چک های دریافتی جایگزین شده در سند دریافت پرداخت: • ثبت اسناد پرداختنی با امکان ویرایش، جستجو و صدور چک • امکان مشاهده سند حسابداری صادر شده برای هر سند • قابلیت حذف و ابطال برای کاربرانی که دارای دسترسی می باشند. • امکان ثبت ریز اسناد پرداخت و دریافت به صورت آرتیکل های مجزا در همان سند صدر شده • امکان صدور همزمان چک و سند پرداخت چک صادر شده در سند پرداخت • امکان ثبت مشخصات چک های واگذار شده در سند پرداخت • امکان تهیه تاییدیه چک صادر شده از طریق سیستم تنخواه: • ثبت و اصلاح اسناد تنخواه • امکان جستجوی اسناد ثبت شده بر اساس کد مشتری، نوع حساب و غیره • امکان حذف اسناد برای کاربرانی که دارای دسترسی می باشند • امکان افزودن بایگانی ضمائم به سند از طریق به سند از طریق الحاق فایل و یا اسکن • امکان چاپ ضمائم بایگانی شده برای هر سند تنظیمات: • امکان تعریف پارامترهای تعداد ردیفهای سند دریافت و پرداخت به تعداد دلخواه • امکان مشخص نمودن تشخیص حساب در اسناد دریافت و پرداخت به صورت دستی و یا سیستمی • امکان تنظیم نمایش وضعیت چکها طرف حساب ها: • تعریف تعداد نا محدود طرف حساب به سیستم • امکان مشاهده و چاپ عملکرد هر حساب در فرم طرف حساب ها • امکان ابطال و یا حذف طرف حساب برای کاربرانی که دارای دسترسی می باشند • امکان انتقال مانده طرف حساب ها از یک سال مالی به سال مالی دیگر • امکان گزارشگیری وضعیت مانده حساب های خزانه داری با استفاده از دکمه گزارش در فرم طرف حساب ها سند تعدیل: • امکان ثبت سند تعدیل حساب ها با قابلیت تعیین نوع کاهشی و یا افزایشی بودن آن ها • امکان مشخص کردن شماره عطف، راس چک، شماره فاکتور، درصد تخفیفات و غیره • امکان مشاهده شماره سند ثبت شده در سیستم حسابداری مالی دسته چک : امکان معرفی دسته چک های متعدد به سیستم • امکان ثبت اطلاعات دسته چک از قبیل تاریخ دریافت، تداد برگه، نوع دسته چک و غیره • امکان معرفی انواع دسته چک به سیستم در همان فرم • امکان ویرایش شکل چاپی چک در صورت تغییر ظاهری برگ چک از سوی بانک • امکان مشاهده و چاپ عملکرد مربوط به هر دسته چک چک های دریافتی: • امکان مشاهده لیست چک های دریافتی ثبت شده در سیستم • مشاهده آخرین وضعیت ثبت شده چک دریافتی انتخاب شده • امکان تغییر وضعیت چکهای دریافتی بین حالت های برگشتی، در جریان وصول و وصولی • امکان مشخص کردن طرف بدهکار و بستانکار برای سیستم • امکان جستجو بر اساس شماره چک، مبلغ، تاریخ دریافت و یا سررسید و غیره چک های پرداختی: • امکان مشاهده لیست چک های پرداختی ثبت شده در سیستم • امکان جستجو بر اساس شرح، شماره چک و یا سررسید چک • امکان تغییر وضعیت چکهای پرداختی بین حالت های برگشتی، در جریان وصول و وصولی • امکان مشخص کردن طرف بدهکار و بستانکار برای سیستم گزارشات چک ها: • ارائه گزارش از چکهای دریافتی موجود با قابلیت جستجو بر اساس تاریخ دریافت، مبلغ، پروژه و یا متعامل • امکان انتخاب ترتیب نمایش چک های دریافتی بر اساس شماره سیستم و یا شماره چک • ارائه گزارش کامل چک های دریافتی واگذار شده با قابلیت جستجو بر اساس تاریخ دریافت، مبلغ، پروژه و یا متعامل • امکان انتخاب نوع نمایش گزارش چک های دریافتی بر اساس شماره سیستم و یا شماره چک • ارائه گزارش دفتر وضعیت چک های دریافتی با قابلیت جستجو ربر اساس تاریخ دریافت، سررسید، تاریخ وضعیت، حساب معین و تفضیلی، متعامل، نوع وضعیت چک، نوع چک و ... • امکان انتخاب نوع نمایش بر اساس شماره سیستم، ترتیب نمایش و نوع گزارش دلخواه • ارائه گزارش از دفتر چک های پرداختی با قابلیت جستجو بر اساس تاریخ دریافت، سررسید، تاریخ وضعیت، کد حساب، حساب معین و تفضیلی و ... • امکان انتخاب نوع نمایش بر اساس ترتیب نمایش، نوع چک و نوع گزارش دلخواه • ارائه گزارش از چک های جایگزین شده در سستم بر اساس متعامل و یا تاریخ • امکان انتخاب نوع نمایش گزارش چک های جایگزین بر اساس به تفکیک چک جایگزین و یا به تفکیک وضعیت چک گزارش دریافت ها و پرداخت های نقدی: • ارائه گزارش از دریافت های نقدی با قابلیت جستجو بر اساس مبلغ، متعامل، تاریخ و یا پروژه • ارائه گزارش از پرداخت های نقدی با قابلیت جستجو بر اساس مبلغ، متعامل، تاریخ و یا پروژه گزارش اسناد و حواله های دریافتی و پرداختی • ارائه گزارش از حواله های بانکی دریافتی و پرداختی با قابلیت جستجو بر اساس مبلغ، متعامل، تاریخ و یا پروژه • امکان انتخاب نوع نمایش بر اساس شماره سیستم، شماره حواله و یا تاریخ • ارائه گزارش از اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی با قابلیت جستجو بر اساس مبلغ، متعامل، تاریخ دریافت، سررسید و یا پروژه • امکان انتخاب نوع نمایش بر اساس نوع سند سفته ، چک و هردو و به ترتیب شماره سیستم و یا شماره چک گزارش کارت حساب، گزارش روزانه و مانده حسابها • ارائه گزارش کارت حساب ها برای کد حساب های تعریف شده در سیستم با قابلیت جستجو بر اساس تاریخ • امکان انتخاب نحوه نمایش گزارش کارت حساب بر اساس همه، مارک نشده و مارک شده ها • ارائه گزارش از مانده حساب ها برای حساب های تعریف شده با قابلیت نمایش مانده ابتدای دوره، گردش بدهکار، گردش بستانکار و مانده پایان دوره • امکان فیترینگ گزارش از مانده حساب ها بر اساس تاریخ، کد حساب و یا نام حساب • ارائه گزارش روزانه از عملیات انجام شده در سیستم خزانه دری بر اساس تاریخ و یا کد صندوقاطلاعات آگهی

  • ثبت کننده : shizsoft
  • آدرس : تهران
  • استان : تهران
  • تلفن : 02144454372
  • ایمیل : shizsoft@gmail.com
  • قیمت :
  • تعداد بازدید : 266

نظر شما در مورد این آگهی چیست ؟

برای ثبت نظر میبایست در ورسایت ثبت نام کنید و یا وارد حساب کاربری خود شوید .