امور خانواده

امور خانواده
درباره این آگهی بیشتر بخوانید :

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در این زمینه خدماتی را به شرح ذیل ارائه می نماید: • وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات نسب • وکالت و مشاوره حقوقی در نفی نسب • وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات کفالت (تحت تکفل بودن) • وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات رجوع • وکالت و مشاوره حقوقی در ثبت واقعه رجوع • وکالت و مشاوره حقوقی در ثبت واقعه طلاق • وکالت و مشاوره حقوقی در اجازه ازدواج (عدم استیذان از ولی) • وکالت و مشاوره حقوقی در الزام به بذل مدت • وکالت و مشاوره حقوقی در الزام به ثبت ازدواج • وکالت و مشاوره حقوقی در استرداد جهیزیه • وکالت و مشاوره حقوقی در اعلام تمکین • وکالت و مشاوره حقوقی در الزام به تمکین • وکالت و مشاوره حقوقی در الزام به تهیه مسکن • وکالت و مشاوره حقوقی در مطالبه نفقه • وکالت و مشاوره حقوقی در مطالبه مهریه • وکالت و مشاوره حقوقی در مطالبه نحله و اجرت المثل • وکالت و مشاوره حقوقی در تعیین مهرالمثل • وکالت و مشاوره حقوقی در تعدیل مهریه • وکالت و مشاوره حقوقی در تقسیط مهریه • وکالت و مشاوره حقوقی در تعدیل تقسیط مهریه • وکالت و مشاوره حقوقی در تعدیل نفقه • وکالت و مشاوره حقوقی در تقسیط نفقه معوقه • وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات وقوع طلاق • وکالت و مشاوره حقوقی در طلاق به درخواست زوج • وکالت و مشاوره حقوقی در طلاق به درخواست زوجه • وکالت و مشاوره حقوقی در طلاق توافقی • وکالت و مشاوره حقوقی در گواهی عدم امکان سازش • وکالت و مشاوره حقوقی در تقاضای تنفیذ طلاق • وکالت و مشاوره حقوقی در ابطال ثبت واقعه رجوع • وکالت و مشاوره حقوقی در ثبت واقعه طلاق • وکالت و مشاوره حقوقی در ابطال ثبت واقعه ازدواج • وکالت و مشاوره حقوقی در تجویز ازدواج مجدد • وکالت و مشاوره حقوقی در تغییر جنسیت • وکالت و مشاوره حقوقی در اهداء جنین • وکالت و مشاوره حقوقی در فرزند خواندگی (درخواست سرپرستی) • وکالت و مشاوره حقوقی در ملاقات فرزند • وکالت و مشاوره حقوقی در تعیین تاریخ و مدت ملاقات • وکالت و مشاوره حقوقی در حضانت و استرداد فرزند • وکالت و مشاوره حقوقی در سلب حضانت • وکالت و مشاوره حقوقی در تحویل فرزند • وکالت و مشاوره حقوقی در تقسیط نفقه فرزند • وکالت و مشاوره حقوقی در صدور اجازه خروج از کشور • وکالت و مشاوره حقوقی در ممانعت از خروج فرزند از کشور • وکالت و مشاوره حقوقی در منع اشتغال همسر • وکالت و مشاوره حقوقی در اعلام نشوز • وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات بلوغ • وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات زوجیت • وکالت و مشاوره حقوقی در انکار زوجیت • وکالت و مشاوره حقوقی در درخواست طلاق • وکالت و مشاوره حقوقی در فسخ نکاح • وکالت و مشاوره حقوقی در ابطال نکاح • وکالت و مشاوره حقوقی در صدور گواهی عدم امکان سازش • وکالت و مشاوره حقوقی در دعوی الزام به ثبت طلاق • وکالت و مشاوره حقوقی در الزام به ثبت رجوع از طلاق در ایام عده • وکالت و مشاوره حقوقی در درخواست تجویز ازدواج مجدد • وکالت و مشاوره حقوقی در استرداد هدایای نامزدی • وکالت و مشاوره حقوقی در تغییر سن • وکالت و مشاوره حقوقی در تغییر نام و نام خانوادگی • وکالت و مشاوره حقوقی در خصوص درخواست تجویز ازدواج موضوع ذیل ماده 1043 قانون مدنیاطلاعات آگهی

  • ثبت کننده : موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی
  • آدرس : تهران-خیابان مطهری-خیابان میرعماد-پلاک 20-واحد10
  • استان : تهران
  • تلفن : 88543084-6
  • ایمیل : hami.vakil1@gmail.com
  • قیمت : 0
  • تعداد بازدید : 304

نظر شما در مورد این آگهی چیست ؟

برای ثبت نظر میبایست در ورسایت ثبت نام کنید و یا وارد حساب کاربری خود شوید .