فروش ویژه انواع آنتن دیش

درباره این آگهی بیشتر بخوانید :
شرکت شبکه هزاره لیست موجودی آنتن های وایرلس خود با برندهای : کنبوتنگ ، kenbotong ویوگپ ، WaveGap وای لینک ، Wilink الماس ، Almas دلتا لینک ، Delta Link آی تی الایت ، ITelite را به شرح ذیل اعلام می نماید: انواع آنتن سکتور (Sector 5.8 Ghz) با زاویه دید 90 و 120 درجه و خروجی Kenbotong 5.8 GHz Sector 17dbi Kenbotong 2.4 GHz Sector 17dbi Kenbotong 5.8 GHz Sector Dual Polar 17dbi TDJ-5158J - TDJ-5158GA×2 - TDJ-4958I - TDJ-2400IA - TDJ-5158K20 **************************************** ************ انواع آنتن امنی (Omni Antenna) با فرکانس 2.4 GHz 5.8GHz با خروجی 15dBi,12dBi dBi – 7dBi 8 Omni Directional 3dbi Tplink 2.4GHz Omni Directional 5dbi Tplink 2.4GHz Omni Directional 8dbi Tplink 2.4GHz Omni Directional 12dbi Tplink 2.4GHz Omni Directional 15dbi Tplink 2.4GHz آنتن امنی dBi3 تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز آنتن امنی dBi5 تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز آنتن امنی dBi8 تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز آنتن امنی dBi12 تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز آنتن امنی dBi15 تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز Omni Directional 15dbi 5.8 GHz Alfa TPLink TL-ANT2412D - TPLink TL-ANT2408C - kenbotong TQJ-5800AT - kenbotong TQJ-2325A12 - TPlink TL-ANT2415D **************************************** ************ انواع آنتن پارابولیک (Parabolic Antenna) با فرکانس کاری GHz5.8 & 2.4GHz آنتن پارابولیک 16dBi الماس 2.4 گیگا هرتز آنتن پارابولیک 24 dBi الماس 2.4 گیگا هرتز آنتن پارابولیک 27dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز آنتن پارابولیک 30dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز آنتن پارابولیک 24 dBi تی پی لینک 2.4 گیگا هرتز Parabolic Antenna 16 dBi 2.4 GHz Almas Parabolic Antenna 24 dBi 2.4 GHz Almas Parabolic Antenna 24 dBi 2.4 GHz TPLink Parabolic Antenna 27 dBi 5.8 GHz Kenbotong Parabolic Antenna 29 dBi 5.8 GHz Kenbotong Parabolic Antenna 30 dBi 5.8 GHz Kenbotong kenbotong TDJ-5800SPL6 - kenbotong TDJ-2400A - Almase AP24516M - Almas AP24524G - TPLink TL-ANT2424B - kenbotong TDJ-5800SPL9 **************************************** ************ انواع آنتن فلت پنل (Flat Panel Antenna) : Flat Panel Antenna 18 dBi 5.8 GHz Almas Flat Panel Antenna 19 dBi 5.8 GHz Almas Flat Panel Dual Polar Antenna 21 dBi 5.8 GHz Almas Flat Panel Antenna 23 dBi 5.8 GHz Almas Flat Panel Dual Polar Antenna 24 dBi 5.8 GHz Almas Flat Panel Antenna 27 dBi 5.8 GHz Almas Box Antenna 19 dBi 5.8 GHz Almas Box Antenna 23 dBi 5.8 GHz Almas Flat Panel Antenna 23 dBi 5.8 GHz Kenbotong Box Antenna 23 dBi 5.8 GHz Kenbotong Box Antenna 23 dBi 5.8 GHz WaveGap آنتن فلت 18dBi الماس 5.8 گیگا هرتز آنتن فلت 19dBi الماس 5.8 گیگا هرتز آنتن فلت 21dBi الماس 5.8 گیگا هرتز آنتن فلت 23 dBi الماس 5.8 گیگا هرتز آنتن فلت 24dBi الماس 5.8 گیگا هرتز آنتن فلت 27dBi الماس 5.8 گیگا هرتز آنتن باکس19dBi الماس 5.8 گیگا هرتز آنتن باکس 23 dBi الماس 5.8 گیگا هرتز آنتن فلت 23 dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز آنتن باکس 23 dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز آنتن باکس 23 dBi ویوگپ 5.8 گیگا هرتز Almas AP51823F - Almas AP51823B - Almas AP51818F - Almas AP51818B - Almas AP51828F - Almas AP51828B - Almas AP51826F - Almas AP51826B - kenbotong TDJ-5158BKR-C - Almase AP5618D - Almas AP5626D - Almas AP5623D - kenbotong TDJ-5758BKT1 - kenbotong TDJ-5158EA23 - kenbotong TDJ-5158EA19 - kenbotong TDJ-5158EA18D - WaveGap FBWG-23S - TPLink TL-ANT2414A *************************************** ************ انواع آنتن دیش : (Dish Antenna) Kenbotong 5.8 GHz Dish Dual Polar 34dbi Kenbotong 5.8 GHz Dish Dual Polar 32dbi Kenbotong 5.8 GHz Dish Single 32dbi Kenbotong 5.8 GHz Dish Dual Polar 28dbi Kenbotong 5.8 GHz Dish Single 28dbi Kenbotong 5.8 GHz Dish Dual Polar 23dbi Kenbotong 5.8 GHz Dish Single 23dbi Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 23.5 dBi Wilink 5.8 GHz Dish Single 23.5 dBi Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 25.5 dBi Wilink 5.8 GHz Dish Single 25.5 dBi Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 27.5 dBi Wilink 5.8 GHz Dish Single 27.5 dBi Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 29.5 dBi Wilink 5.8 GHz Dish Single 29.5 dBi Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 31.5 dBi Wilink 5.8 GHz Dish Single 31.5 dBi Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 32.5 dBi Wilink 5.8 GHz Dish Single 32.5 dBi Wilink 5.8 GHz Dish Dual Polar 34.5 dBi WaveGap 5.8 GHz Dish Dual Polar 28 dBi WaveGap 5.8 GHz Dish Dual Polar 32 dBi WaveGap 5.8 GHz Dish Single 32 dBi WaveGap 5.8 GHz Dish Dual Polar 34 dBi دیش دوال پلار34 dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز دیش 32dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز دیش دوال پلار 32dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز دیش 28 dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز دیش دوال پلار 28 dBi کنبوتنگ 5.8 گیگا هرتز دیش 23.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز دیش دوال پلار 23.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز دیش 25.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز دیش دوال پلار 25.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز دیش 27.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز دیش دوال پلار 27.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز دیش 29.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز دیش دوال پلار 29.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز دیش 31.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز دیش دوال پلار 31.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز دیش 32.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز دیش دوال پلار 32.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز دیش دوال پلار 34.5 dBi وای لینک 5.8 گیگا هرتز دیش دوال پلار 28 dBi ویوگپ 5.8 گیگا هرتز دیش سینگل 28 dBi ویوگپ 5.8 گیگا هرتز دیش دوال پلار 32 dBi ویوگپ 5.8 گیگا هرتز دیش سینگل 32 dBi ویوگپ 5.8 گیگا هرتز دیش دوال پلار 34 dBi ویوگپ 5.8 گیگا هرتز kenbotong TDJ-5158P6A - kenbotong TDJ-5158P6 - kenbotong TDJ-5158P4 - kenbotong TDJ-5158P12A×2 - kenbotong TDJ-5158P6ACx2 - kenbotong TDJ-5158P6AC - Wilink SPA-27.5X-D - WaveGap DWG-28D - kenbotong TDJ-5800P6 - kenbotong TDJ-5158P9A×2 - Wilink SPA-25.5X-D - Wilink SPA-25.5X - Wilink SPA-23.5X-D - Wilink SPA-23.5x - Wilink SPA-31.5X - Wilink SPA-29.5x-D - Wilink SPA-29.5X - Wilink SPA-27.5x - Wilink SPA-34.5X - Wilink SPA-32.5x-D - Wilink SPA-32.5X - Wilink SPA-31.5x-D - Wilink UHSPA-28.5x-D Pro - Wilink UHSPA-28.5x Pro - Wilink SPA-34.5X-D *************************************** مشاوره رایگان و صحیح موجودی کالا صداقت در فروش قیمتهای مناسب گارانتی واقعی و معتبر پشتیبانی **************************************** ************************** ما بر این این باوریم فروش پایان یک معامله نیست بلکه آغاز یک تعهد است . **************************************** ************************** شر کت شبکه هزاره **************************************** ********************* برچسب : وایرلس ، موتورولا ، میکروتیک ، نترونیکس ، ردلاین ، پروکسیم ، یو بی ان تی ، یو بی کیو تی ، شبکه وایرلس ، شبکه ، انتقال تصویر ، انتقال صدا ، انتقال خطوط تلفن ، انتقال خطوط E1 ، پهنای باند ، اینترنت ، اینترنت بی سیم ، نانو ، پاور ، لینک ، امکان سنجی ، دکل ، دکل مهاری ، دکل خودایستا ، دکل منوپل ، پایه دوربین ، پایه چراغ ، چاه ارت ، سیستم ارتینگ ، صاعقه گیر ، برق گیر ، نصب دکل ، پروژه تضمینی ، راکاس وایرلس ، ایجنیوس ، چراغ دکل ، سیم ارت ، مایکروویو ، مایکرویو ، بی سیم ، بیسیم ، نمایندگی میکروتیک در ایران ، فروش میکروتیک ، خرید میکروتیک، فروش کنبوتونگ،خرید کنبوتونگ، تجهیزات شبکه،خرید قطعات شبکه، فروش قطعات شبکه، قطعات شبکه،کلیه تجهیزات شبکه،فروش کلیه تجهیزات شبکه ، شبکه هزاره ، خرید کلیه تجهیزات شبکه، تجهیزات وایرلس، فروش تجهیزات شبکه،مودم وایرلس،فروش تجهیزات وایرلس،خرید مودم وایرلس، فروش مودم وایرلس ، نمایندگی کنبوتونگ ، نمایندگی لیگو ویو ، فروش لیگو ویو ، رادیو آنتن ، اکسس پوینت ، آنتن دیش ، پارابولیک ، تولید دکل ، مهاری ، چهار وجهی ، منوپل ، اخبار شبکه ، مقاله شبکه ، آموزش میکروتیک ، بررسی محصولات شبکه ، بررسی تجهیزات شبکه ، فروش voip ، تجهیزات voip ، فروش سیسکو ، فروش دوربین ، فروش کابل ، نمایندگی میکروتیک ، قیمت میکروتیک ، اکسس پوینت ، فروشگاه اینترنتی ، تجهیزات شبکه ، رادیو ، رادیو آنتن ، فلت پنل ، سکتور ، فلت ، کنبوتنگ ،, ubiquiti , saf , redline , alvarion , ruckus wireless , ligowave , os bridge , miktotik , microtik , mikrotik , proxim , Motorola , ubnt , ubiquity , 5X10- 5X100-5X200-5X50-5X35D-5X25D-5X50 - NetPoint Pro – wifi – Netstream - Netlink F - PTP650 - PTP820 - ePMP1000 Connectorized - ePMP 1000 Integrated - PTP500 - PTP600 - PTP300 - PTP200 PTP 650 Connectorized – Cambium Networks - PTP100 - AP7131 - AP7161 - AP7181 - PMP320 - مرکز تماس، کارت تلفنی ویپ، گیتوی VoIP، مرکز تلفن IPPBX و IP Phone ، Quintum Tenor ، SoundWin ، Sangoma ، Grandstream ، Escene ، Yeastar ، OpenVox ، Atcom ، Yealink ، Aastra ، Akuvox ، New Rock ، Dinstar ، , Unicom , Dlink , Belden , BMB, , Nexans Legrand ، S D H ، P D H ، Interface Converter ، Media Converter ، T D M o I P ، B A L U N ، Raisecom , fibridge , Mercury , simens , patton , Watson ، مبدلهای E1 به Ethernet ، STM-1 به Ethernet مبدل E1 به ETHERNET و مودم های E1

اطلاعات آگهی

  • ثبت کننده : شبکه هزاره
  • آدرس : خیابان مطهری خیابان اورامان
  • استان : تهران
  • تلفن : 021-42780
  • ایمیل : info@1000network.com
  • قیمت : 000
  • تعداد بازدید : 210

نظر شما در مورد این آگهی چیست ؟

برای ثبت نظر میبایست در ورسایت ثبت نام کنید و یا وارد حساب کاربری خود شوید .